เครื่องกรองอากาศ HAC219
ดักจับเชื้อรา แบคทีเรีย และฝุ่นควัน 0.01 ไมครอน ได้ถึง
99%
แผ่นกรองอากาศ Green Flow
มาพร้อมวัสดุเส้นใย 3M Multi-Stage Air Filter
เทคโนโลยีชั้นนำที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ 3M ผลิตจากโพรลิโพรพิลีน
ทำให้อากาศไหลผ่านได้สะดวกกว่าแผ่นกรองแบบ HEPA
และไม่ดูดจับความชื้น ทำให้ไม่เกิดเชื้อราสะสม
รายละเอียดแผ่นกรอง
ประสิทธิภาพการกรองอากาศ
หน่วยงานภาครัฐเเละเอกชนที่เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศ กรีนโฟลว รุ่น HAC199 และ HAC219
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), ฮิวเเมนิก้า, กรุงไทยกฎหมาย, สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คิวเฮ้าส์ลุมพีนี, แลนด์แอนด์เฮาส์,เคไลน์, เชฟรอน, วิริยะ ธุรกิจ, ไอ ซี ซี, ซียูอีแอล, เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท, อะบาคัส, เมอร์เซอร์, จี เอ็มเอส, การสื่อสารแห่งประเทศไทย, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, สำนักงานศาลปกครอง, ศาลจังหวัดมีนบุรี, ไอเดียลิฟวิ่ง, อินโนเวทีฟลิฟวิ่ง, ซี เอสล็อกซอินโฟ, ไทยวาโก้, โรงพยาบาลจุฬาฯ, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์, โรงพยาบาลภูมิพล, โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์, โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลจันทรเบกษา พอ.กนอ., ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลการท่าเรือฯ, ไพรเวชคลีนิก, โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์, สถาบันอัญมณี...และอื่นๆ กว่า 10,000 ราย