เกี่ยวกับเรา
Green Flow Co., Ltd. was founded in 2001 with the objective of servicing products to improve indoor air quality. The company has seen the increasing of population who suffers from allergies due to associated with poor indoor air quality.

The company is one of the local suppliers of air cleaners in Thailand that provides air cleaner for home & office, car air cleaner and bus air cleaner.

The manufacturer has committed to continue the improvement of product functionality and quality that meet the international standard.

Green Flow® brand name is a registered trademark since 1999. It is presented with a distinctive design that emphasis on excellent quality and reliability.
"เรามุ่งเน้นพัฒนาสินค้าที่สร้างสุขภาพที่ดีและความสุขให้กับลูกค้า
ไร้ความกังวลในการใช้สินค้า ด้วยการรับประกันสินค้าและบริการที่นานกว่า"