แผ่นกรองอากาศ Greenflow
ดักจับเชื้อรา แบคทีเรีย และฝุ่นควันได้ละเอียดถึง 0.01  ไมครอน
PM 0.01
อนุภาคขนาดเล็กที่สุด ที่แผ่นกรองอากาศของ Greenflow กรองได้
PM 2.5
อนุภาคขนาดเล็ก สารประกอบโลหะอื่นๆ ที่เล็กกว่า 2.5 ไมครอน
PM 10
ฝุ่นผง เกสรดอกไม้ เชื้อรา และอื่นๆ ที่เล็กกว่า 10 ไมครอน
เส้นผมคน
โดยทั่วไปเส้นผมคนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50-70 ไมครอน
แผ่นกรองอากาศ Green Flow
มาพร้อมวัสดุเส้นใย 3M Multi-Stage Air Filter
เทคโนโลยีชั้นนำที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ 3M ผลิตจากโพรลิโพรพิลีน
ทำให้อากาศไหลผ่านได้สะดวกกว่าแผ่นกรองแบบ HEPA
และไม่ดูดจับความชื้น ทำให้ไม่เกิดเชื้อราสะสม
มาพร้อมแผ่นกรองคาร์บอนและคาร์บอนอัดเม็ดด้านใน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
ประสิทธิภาพ
การกรอง 4 ขั้นตอน
1
เส้นใยชั้นนอก แผ่นกรองอากาศ 3M
จับฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ได้แก่ ละอองเกสรดอกไม้ เชื้อรา ฝุ่นผ้า ฝุ่นจากงานบ้านและแบคทีเรีย
2
เส้นใยชั้นใน
มีประจุไฟฟ้าสถิตย์แบบถาวรที่มีโครงสร้างแบบโปร่ง ดักจับฝุ่นที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจ ได้แก่ ควันบุหรี่ ไอน้ำมัน และไวรัส
3
แผ่นกรองคาร์บอน
ประกอบไปด้วยคาร์บอนอัดเม็ดจำนวนมาก ทำหน้าที่ดูดซับกลิ่นอับ และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ต่างๆ
4
ระบบไอออนไนเซอร์
ปล่อยประจุลบออกสู่อากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรคและสร้างความสดชื่นในอากาศ
ดักจับเชื้อรา แบคทีเรีย
และฝุ่นควัน ได้ถึง 99%
ฝุ่น PM 2.5
สูงสุด 0.01 ไมครอน
ขนสัตว์
เกสรดอกไม้
กลิ่น
แบคทีเรีย