แผ่นกรองอากาศ Greenflow
ดักจับเชื้อรา แบคทีเรีย และฝุ่นควัน 0.01 ไมครอน ได้ถึง
99%
PM 0.01
อนุภาคขนาดเล็กที่สุด ที่แผ่นกรองอากาศของ Greenflow กรองได้
PM 2.5
อนุภาคขนาดเล็ก สารประกอบโลหะอื่นๆ ที่เล็กกว่า 2.5 ไมครอน
PM 10
ฝุ่นผง เกสรดอกไม้ เชื้อรา และอื่นๆ ที่เล็กกว่า 10 ไมครอน
เส้นผมคน
โดยทั่วไปเส้นผมคนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50-70 ไมครอน
แผ่นกรองอากาศ Green Flow
มาพร้อมวัสดุเส้นใย 3M Multi-Stage Air Filter
เทคโนโลยีชั้นนำที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ 3M ผลิตจากโพรลิโพรพิลีน
ทำให้อากาศไหลผ่านได้สะดวกกว่าแผ่นกรองแบบ HEPA
และไม่ดูดจับความชื้น ทำให้ไม่เกิดเชื้อราสะสม
มาพร้อมแผ่นกรองคาร์บอนและคาร์บอนอัดเม็ดด้านใน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
ประสิทธิภาพ
การกรอง 4 ขั้นตอน
1
เส้นใยชั้นนอก แผ่นกรองอากาศ 3M
จับฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ได้แก่ ละอองเกสรดอกไม้ เชื้อรา ฝุ่นผ้า ฝุ่นจากงานบ้านและแบคทีเรีย
2
เส้นใยชั้นใน
มีประจุไฟฟ้าสถิตย์แบบถาวรที่มีโครงสร้างแบบโปร่ง ดักจับฝุ่นที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจ ได้แก่ ควันบุหรี่ ไอน้ำมัน และไวรัส
3
แผ่นกรองคาร์บอน
ประกอบไปด้วยคาร์บอนอัดเม็ดจำนวนมาก ทำหน้าที่ดูดซับกลิ่นอับ และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ต่างๆ
4
ระบบไอออนไนเซอร์
ปล่อยประจุลบออกสู่อากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรคและสร้างความสดชื่นในอากาศ
ดักจับเชื้อรา แบคทีเรีย
และฝุ่นควัน ได้ถึง 99%
ฝุ่น PM 2.5
สูงสุด 0.01 ไมครอน
ขนสัตว์
เกสรดอกไม้
กลิ่น
แบคทีเรีย